نمرات میان ترم طراحی اجزاء 1

یکشنبه 24 خرداد‌ماه سال 1394

نمرات از 10 می باشد. نمره پایات ترم هم از 10 بود که جمع آنها در 0.9 ضرب می شود و 2 نمره تکالیف به آنها اضافه می شود. سمینار کلاسی و کوئیز به آنها جمع می شود.

اشنا احسان

6

اصفهانی محمدمعین

5.25

البرزی محمدصادق

8

الهندی سجاد

7

بروجردی محمدسینا

5

بیات مظاهر

5.5

پیاده اشتیانی رضا

6.75

جلیلی الیاس

7.75

حیدری ششجوانی منصور

6.5

خانی جواد

4.5

رضائی محمدعلی

5.25

زندیه حسین

7

صابری امیرحسین

 

عالمی حسین

5

غفوری ورزنه دانیال

7.5

فرجی ایمان

7.75

گنجی محمدعلی

غ

محمدی مهدی

6

معقولی علیرضا

5.75

ناصری علی اکبر

6

وارسته علیرضا

5.75

هاشمی پناه علی

5.5

ر