طراحی اجزا 2 سوالهای فصلهای 13 تا 17

شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1393

فصل 13 (کلیات چرخدنده ها) 5، 11، 36، 40، 45، 50، 53 (7 سوال) 

فصل 14 (طراحی چرخدنده های ساده و مارپیچ)  8، 15، 24 از کتاب (3 سوال)

فصل 15 (طراحی چرخدنده های مخروطی و حلزونی) 1، 3، 9، 14 از کتاب (4 سوال)

فصل 16 (طراحی ترمز) 11، 13، 14، 15 (4 سوال)

فصل 17 (طراحی تسمه و زنجیر) 9، 10، 25، 26 (4 سوال) 

 

سوالهای فوق مطابق متن کتاب حل شوند. دو فایل pdf زیر را نیز دانلود کنید: 

 طراحی چرخدنده های ساده و مارپیچ بر اساس استاندارد آگما -->   دانلود فایل (نمونه سوال داخل آن نیز به عنوان تکلیف حل شود)

طراحی تسمه و زنجیر --> دانلود فایل (تمرین صفحه 77 آن نیز به عنوان تکلیف بر اساس همان جزوه حل شود.) 

 

در ضمن همرا داشتن جزوه مربوط به این دو فایل در امتحان بدون نوشتن یادداشت و یا حل سوالها در آنها بلامانع است.

 

موفق باشید.