سوالهای درس طراحی اجزا 2

یکشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1393

فصل 8: پیچ   1-5-6-26-31-46-61-78 (8 سوال) 

فصل 9: جوش  24-28-37-45-47-48 (6 سوال) 

فصل 10: فنر  3-5-7-19-27-36-40 (7 سوال)

فصل 11: یاتاقان غلتشی 1، 21، 23، 32، 33، 44  (6 سوال)  

فصل 12: یاتاقان لغزشی 1، 5، 8 (3 سوال)

  در مجموع 30 سوال برای میان ترم است که 5 سوال داده می شود.  

تاریخ امتحان میان ترم چهارشنبه 7/3/93 ساعت 10 الی 13 است.