کربن معادل فولادها

سه‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1392

 برای کربن معادل روابط زیادی وجود دارد اما این فرمول رایج ترین آنهاست که برای فولادهایی با شرایط زیر کاربرد می یابد:
 

Ce=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15  

C < 0.50 % Mn < 1.6 % Cr < 1.0 %  Ni < 3.5 % Mo < 0.60 % Cu < 1.0 % 


یکی از کاربردهای کربن معادل تخمین عدد سختی است: 


If CE < 0.45 ---> HV = 1200CE - 200   

از لینک زیر هم میتونید کربن معادل رو حساب کنید. کافیه درصد عناصر رو وارد کنید و calculate رو فشار بدید !!! 


http://www.amerpipe.com/reference/ch...bon-equivalent  

 

روابط زیر اثر درصد عناصر آلیاژی بر دماهای بحرانی Ac1 و Ac3 را نشان می دهد. 

 

Ac1=723-10.7Mn-16.9Ni+29.1Si+16.9Cr+290As+6.38W 

Ac3=910-203C^0.5-15.2Ni+44.7Si+104V+31.5Mo+13.1W