کتاب مقاومت مصالح (انگلیسی)- بیر جانسون - ویرایش ششم

یکشنبه 9 مهر‌ماه سال 1391

قسمت اول 

قسمت دوم 

قسمت سوم 

قسمت چهارم 

قسمت پنجم 

بعد از دانلود همه قسمتها یکی از آنها را با نرم افزار WinRAR یا نرم افزارهای مشابه Extract کنید تا یک فایل pdf ایجاد شود.