مشخصات میلگردها یا آرماتورهای مصرفی در ایران

یکشنبه 2 مهر‌ماه سال 1391

میلگرد نوع A-1 ، فولاد نوع A-2 ، فولاد نوع A-3.  

دریافت فایل